Wspieramy rozwój managerów, zespołów i całej polskiej branży IT.

 

Cele Fundacji

Fundacja Conlea w założeniu realizuje cele społecznie pożyteczne

współtworzymy i wspieramy społeczność managerów IT

propagujemy ideę ciągłego doskonalenia i zdobywania wiedzy

promujemy wymianę wiedzy i doświadczeń między firmami IT

budujemy świadomość i kompetencje managerów IT

Statut Fundacji.

Statut opisuje zasady dzałalności Fundacji.