Skip to the main content.

Wspieramy rozwój managerów, zespołów i całej polskiej branży IT.

 

fundacja_logo_dark_big

 

Cele Fundacji

Fundacja Let's Manage IT w założeniu realizuje cele społecznie pożyteczne

współtworzymy i wspieramy społeczność managerów IT

propagujemy ideę ciągłego doskonalenia i zdobywania wiedzy

promujemy wymianę wiedzy i doświadczeń między firmami IT

budujemy świadomość i kompetencje managerów IT

Statut Fundacji.

Statut opisuje zasady dzałalności Fundacji.